ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"including news" — Słownik kolokacji angielskich

including news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym wiadomości
  1. including przyimek + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    Everything you need to start the day including news, sport, weather and travel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo