"on BBC News" — Słownik kolokacji angielskich

on BBC News kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na BBC Wiadomości
  1. on przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Usually other companies in the same business also fall on such news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo