Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"over the news" — Słownik kolokacji angielskich

over the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad wiadomościami
  1. over przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What happened last night has been all over the news across the whole country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo