"after the news" — Słownik kolokacji angielskich

after the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po wiadomościach
  1. after przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I saw her last night, and again this morning after the news came through.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo