"not-so-good news" — Słownik kolokacji angielskich

not-so-good news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): not-so-good wiadomości
  1. not-so-good przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The not-so-good news is that only 63% of people with diabetes and vision problems get the recommended annual eye exam.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo