"from the news" — Słownik kolokacji angielskich

from the news kolokacja
Popularniejsza odmiana: from news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wiadomości
  1. from przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At this point can anything good come from such news?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo