"to MTV News" — Słownik kolokacji angielskich

to MTV News kolokacja
Popularniejsza odmiana: to news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do MTV Wiadomości
  1. to przyimek + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the sun went down, however, their attention returned to politics and news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo