"cover news" — Słownik kolokacji angielskich

cover news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości okładkie
  1. cover czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, it only covers news of the day but not past issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo