"top news" — Słownik kolokacji angielskich

top news kolokacja
Popularniejsza odmiana: top drug news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższe wiadomości
  1. top przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "That seems to be the top news for the night."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo