"of NBC News" — Słownik kolokacji angielskich

of NBC News kolokacja
Popularniejsza odmiana: of news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z NBC Wiadomości
  1. of przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Or did he mean some other kind of bad news?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo