"from Argonne news" — Słownik kolokacji angielskich

from Argonne news kolokacja
Popularniejsza odmiana: from news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Argonne wiadomości
  1. from przyimek + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At this point can anything good come from such news?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo