"tell the news" — Słownik kolokacji angielskich

tell the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziel się nowinami
  1. tell czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She turned to tell the good news to her children.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell the news" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell the news" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo