"of Guardian News" — Słownik kolokacji angielskich

of Guardian News kolokacja
Popularniejsza odmiana: of news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze Strażnika Wiadomości
  1. of przyimek + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    Or did he mean some other kind of bad news?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo