"afternoon news conference" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popołudniowa konferencja prasowa
 1. news rzeczownik + conference rzeczownik
  Luźna kolokacja

  "This is a very humbling experience," the governor said at an afternoon news conference.

  Podobne kolokacje:
 2. afternoon rzeczownik + conference rzeczownik
  Luźna kolokacja

  "This is a very humbling experience," the governor said at an afternoon news conference.

podobne do "afternoon news conference" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "afternoon news conference" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo