BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"afternoon" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "afternoon" po angielsku

afternoon , **** , także: arvo Australian English informal

rzeczownik
 1. popołudnie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Do you have anything planned for this afternoon? (Czy masz coś zaplanowane na to popołudnie?)
  I deserve an afternoon off. (Zasługuję na wolne popołudnie.)
  Johnny met her yesterday afternoon. (Johnny spotkał ją wczoraj po południu.)
 2. jesień (życia) literary [UNCOUNTABLE]
  I am in the afternoon of my life. (Jestem w jesieni mojego życia.)
  My grandma wanted to live her afternoon peacefully. (Moja babcia chciała spokojnie przeżyć swoją jesień życia.)
 3. schyłek wieku literary [UNCOUNTABLE]
  I wonder what the 21st afternoon will be like. (Zastanawiam się, jaki będzie schyłek XXI wieku.)
  The industrial revolution started around the afternoon of the 19th century. (Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się mniej więcej podczas schyłku XIX wieku.)
przymiotnik
 1. popołudniowy
  I invite you for afternoon tea. (Zapraszam cię na popołudniową herbatę.)
  I haven't had my afternoon tea yet. (Nie wypiłem jeszcze popołudniowej herbaty.)
  My afternoon training went very well. (Mój popołudniowy trening poszedł bardzo dobrze.)
 1. Dzień dobry. (po południu)
  Good afternoon, Mr Bond. (Dzień dobry, panie Bond.)
  Afternoon! How are you? (Dzień dobry! Jak się masz?)
  Afternoon! What's up? (Dzień dobry! Co słychać?)

Powiązane zwroty — "afternoon"

przyimek
after = po +5 znaczeń
przysłówek
wykrzyknik
after somebody = za kimś (np. za nim!)
rzeczownik
idiom
phrasal verb
inne
przymiotnik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo