"serious news" — Słownik kolokacji angielskich

serious news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważne wiadomości
  1. serious przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Americans won't put up with serious, substantive news of any kind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo