"CNN News" — Słownik kolokacji angielskich

CNN News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości CNN
  1. CNN rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They held a press conference shown on CNN news last night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo