"give one's news" — Słownik kolokacji angielskich

give one's news kolokacja
Popularniejsza odmiana: give the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać czyjś wiadomości
  1. give czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the second day my parents finally gave me some good news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo