"Reuters News" — Słownik kolokacji angielskich

Reuters News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Reuters Wiadomości
  1. Reuters rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Web revenues for Reuters news have eclipsed sales to newspapers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo