"for the artist news" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: for news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla artysty wiadomości
  1. for przyimek + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For news of how services are running, call 7222 1234.

    Podobne kolokacje:

podobne do "for the artist news" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "for the artist news" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo