"Discover news bases" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Odkrywać wiadomości podstawy
  1. news rzeczownik + base czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Discover news, videos and much more based on what your friends are reading and watching.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo