"announce news" — Słownik kolokacji angielskich

announce news kolokacja
Popularniejsza odmiana: announce the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłaszać wiadomości
  1. announce czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a month before the President announced the news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo