"announce the news" — Słownik kolokacji angielskich

announce the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś wiadomości
  1. announce czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was a month before the President announced the news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo