"news gives" — Słownik kolokacji angielskich

news gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości daje
  1. news rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    Now all this news gave me much cause for thought.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo