"CBS News" — Słownik kolokacji angielskich

CBS News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): CBS Wiadomości
  1. CBS rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't know what they heard on the CBS news.

    Podobne kolokacje: