BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
2. bad news = złe wieści bad news
3. big news = duże wiadomości big news
4. great news = wspaniałe wiadomości great news
5. top drug news = szczyt wiadomości narkotykowe top drug news
6. hard news = poważne wiadomości hard news
7. negative news = ujemne wiadomości negative news
8. digital news = cyfrowe wiadomości digital news
9. little news = mało wiadomości little news
10. serious news = poważne wiadomości serious news
11. Overactive Incontinence News = Wybujałe Niekontrolowanie czynności fizjologicznych Wiadomości Overactive Incontinence News
12. favorable news = przychylne wiadomości favorable news
13. not-so-good news = not-so-good wiadomości not-so-good news
14. in-depth news = dogłębne wiadomości in-depth news
15. unfavorable news = nieprzychylne wiadomości unfavorable news
  • The sharp drop in home construction was the latest bit of unfavorable news about the economy.
  • The last two months have brought a spurt of unfavorable news involving Houston police officers.
  • If you dream of printing handbills, you will hear unfavorable news.
  • If you hear a strange noise in your dream, unfavorable news is presaged.
  • The stock market continued to retrench yesterday as Wall Street reacted to unfavorable economic news.
  • They said the Pentagon only wanted to prevent unfavorable news.
  • As the campaign wore on, Mr. Bush seized on every piece of unfavorable economic news.
  • If the call from Munich had brought unfavorable news, the German gave no indication of it.
  • On Wall Street, stock prices dropped in reaction to the unfavorable economic news.
  • If I concealed unfavorable news from you, then indeed you would have cause to reprimand me.
16. earth-shattering news = ziemski-wstrząsający wiadomości earth-shattering news
(3) welcome, unwelcome
Kolokacji: 2
(4) front-page, front
Kolokacji: 2
(8) economic, financial
Kolokacji: 2
(10) best, better, major, far
Kolokacji: 4
(14) Fast, shocking, tabloid
Kolokacji: 3
(17) exciting, interesting
Kolokacji: 2
(22) foreign, strange, cultural
Kolokacji: 3
(23) general, worldwide
Kolokacji: 2
(24) main, independent, corporate
Kolokacji: 3
(26) false, fake, reliable
Kolokacji: 3
(27) related, relevant
Kolokacji: 2
(29) Scottish, British
Kolokacji: 2
(30) upbeat, hopeful, promising
Kolokacji: 3
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.