"for CBS News" — Słownik kolokacji angielskich

for CBS News kolokacja
Popularniejsza odmiana: for news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla CBS Wiadomości
  1. for przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For news of how services are running, call 7222 1234.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo