PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
4. diplomatic tie = dyplomatyczny krawat diplomatic tie
10. diplomatic solution = dyplomatyczne rozwiązanie diplomatic solution
  • He did not see any diplomatic solution for the Federation.
  • "We really want a diplomatic solution," a senior American official said today.
  • Brown says everybody was trying to get a diplomatic solution.
  • A military campaign is one alternative to a diplomatic solution.
  • "They've said 1,001 times they are for a political, diplomatic solution."
  • "From the very beginning we were for a diplomatic solution to the crisis."
  • We needed time to think of a diplomatic solution to our position.
  • But without a diplomatic solution, they say, the military advance must continue.
  • I very much hope that a diplomatic solution can be found here.
  • I hope that a diplomatic solution can be found to it.
11. diplomatic post = placówka dyplomatyczna diplomatic post
13. diplomatic career = kariera w dyplomacji diplomatic career
14. diplomatic channel = kanał dyplomatyczny diplomatic channel
15. diplomatic skill = dyplomatyczna biegłość diplomatic skill
16. diplomatic activity = działalność dyplomatyczna diplomatic activity
17. diplomatic initiative = inicjatywa dyplomatyczna diplomatic initiative
18. diplomatic contact = kontakty dyplomatyczne diplomatic contact
19. diplomatic representative = pełnomocnik dyplomatyczny diplomatic representative
21. diplomatic incident = incydent dyplomatyczny diplomatic incident
24. diplomatic crisis = dyplomatyczny kryzys diplomatic crisis
25. diplomatic support = taktowne wsparcie diplomatic support
26. diplomatic mean = dyplomatyczny oznaczać diplomatic mean
27. diplomatic relationship = dyplomatyczne stosunki diplomatic relationship
28. diplomatic isolation = dyplomatyczna izolacja diplomatic isolation
29. diplomatic status = dyplomatyczny status diplomatic status
30. diplomatic quarter = dyplomatyczna ćwierć diplomatic quarter
31. diplomatic representation = przedstawicielstwo dyplomatyczne diplomatic representation
32. diplomatic community = dyplomatyczna społeczność diplomatic community
34. diplomatic note = nota dyplomatyczna diplomatic note
35. diplomatic circle = koło dyplomatyczne diplomatic circle
36. diplomatic difficulty = dyplomatyczna trudność diplomatic difficulty
37. diplomatic official = taktowny urzędnik diplomatic official
38. diplomatic position = taktowna pozycja diplomatic position
39. diplomatic correspondent = korespondent dyplomatyczny diplomatic correspondent
40. diplomatic exchange = taktowna wymiana diplomatic exchange

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.