PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic crisis" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny kryzys
  1. diplomatic przymiotnik + crisis rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This week, both China and Japan have moved to prevent a deeper diplomatic crisis.