"Diplomatic History" — Słownik kolokacji angielskich

Diplomatic History kolokacja
Popularniejsza odmiana: diplomatic history
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Taktowna Historia
  1. diplomatic przymiotnik + history rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was the author of several works on diplomatic history.