"diplomatic history" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna historia
  1. diplomatic przymiotnik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was the author of several works on diplomatic history.