Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
  • The young men and women of any major diplomatic mission.
  • This was not a diplomatic mission, but a military one.
  • Between 1926 and 1927 he was sent on a diplomatic mission to China.
  • Then, he was sent to a diplomatic mission to Europe.
  • In 1909, he was again sent on a diplomatic mission, this time to China.
  • Three diplomatic missions were sent to China in 1016, 1033 and 1077.
  • The same year, he was sent on a diplomatic mission to England.
  • His diplomatic missions also took him to the English court.
  • In 1286 he was sent on a diplomatic mission to France by the king.
  • They need to send him on a diplomatic mission to make these personal relationships.
4. diplomatic tie = dyplomatyczny krawat diplomatic tie
10. diplomatic solution = dyplomatyczne rozwiązanie diplomatic solution
11. diplomatic post = placówka dyplomatyczna diplomatic post
13. diplomatic career = kariera w dyplomacji diplomatic career
14. diplomatic channel = kanał dyplomatyczny diplomatic channel
15. diplomatic skill = dyplomatyczna biegłość diplomatic skill
16. diplomatic activity = działalność dyplomatyczna diplomatic activity
17. diplomatic initiative = inicjatywa dyplomatyczna diplomatic initiative
18. diplomatic contact = kontakty dyplomatyczne diplomatic contact
19. diplomatic representative = pełnomocnik dyplomatyczny diplomatic representative
21. diplomatic incident = incydent dyplomatyczny diplomatic incident
24. diplomatic crisis = dyplomatyczny kryzys diplomatic crisis
25. diplomatic support = taktowne wsparcie diplomatic support
26. diplomatic mean = dyplomatyczny oznaczać diplomatic mean
27. diplomatic relationship = dyplomatyczne stosunki diplomatic relationship
28. diplomatic isolation = dyplomatyczna izolacja diplomatic isolation
29. diplomatic status = dyplomatyczny status diplomatic status
30. diplomatic quarter = dyplomatyczna ćwierć diplomatic quarter
31. diplomatic representation = przedstawicielstwo dyplomatyczne diplomatic representation
32. diplomatic community = dyplomatyczna społeczność diplomatic community
34. diplomatic note = nota dyplomatyczna diplomatic note
35. diplomatic circle = koło dyplomatyczne diplomatic circle
36. diplomatic difficulty = dyplomatyczna trudność diplomatic difficulty
37. diplomatic official = taktowny urzędnik diplomatic official
38. diplomatic position = taktowna pozycja diplomatic position
39. diplomatic correspondent = korespondent dyplomatyczny diplomatic correspondent
40. diplomatic exchange = taktowna wymiana diplomatic exchange

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.