"diplomatic pressure" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny nacisk
  1. diplomatic przymiotnik + pressure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    White House officials have clearly decided to increase the diplomatic pressure on both countries.