ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"political pressure" — Słownik kolokacji angielskich

political pressure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczne ciśnienie
  1. political przymiotnik + pressure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Political pressure on the administration is almost certain to increase.

powered by  eTutor logo