PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic mean" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic mean kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny oznaczać
  1. diplomatic przymiotnik + mean rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Meanwhile, efforts were begun to settle the matter by diplomatic means.