Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"diplomatic initiative" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "diplomatic initiative" po angielsku

diplomatic initiative

rzeczownik
  1. inicjatywa dyplomatyczna

"diplomatic initiative" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic initiative kolokacja
  1. diplomatic przymiotnik + initiative rzeczownik = inicjatywa dyplomatyczna
    Silna kolokacja

    But there is a way out, if the major powers take a strong diplomatic initiative.