"major initiative" — Słownik kolokacji angielskich

major initiative kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna inicjatywa
  1. major przymiotnik + initiative rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the past few years several major initiatives have been started.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo