"diplomatic quarter" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic quarter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna ćwierć
  1. diplomatic przymiotnik + quarter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The embassy will remain closed, with officials restricting themselves to the heavily guarded diplomatic quarter.