"diplomatic career" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kariera w dyplomacji
  1. diplomatic przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His diplomatic career was also cut short by this incident.