"diplomatic support" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne wsparcie
  1. diplomatic przymiotnik + support rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    President Bush is reported to have given soft, diplomatic support.