PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic status" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic status kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny status
  1. diplomatic przymiotnik + status rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'll be scared of prejudicing his diplomatic status here if anything comes out about what he's been involved in.