"Diplomatic tie" — Słownik kolokacji angielskich

Diplomatic tie kolokacja
Popularniejsza odmiana: diplomatic tie
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dyplomatyczny krawat
  1. diplomatic przymiotnik + tie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The road to true diplomatic ties could still be long.

podobne do "Diplomatic tie" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Diplomatic tie" po angielsku

czasownik