"diplomatic community" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna społeczność
  1. diplomatic przymiotnik + community rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Any country that might want to disrupt the Games must be isolated from the diplomatic community."