"unincorporated community" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezarejestrowana społeczność
  1. unincorporated przymiotnik + community rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 1863 the small unincorporated community needed its first school.

    Podobne kolokacje: