Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
4. diplomatic tie = dyplomatyczny krawat diplomatic tie
10. diplomatic solution = dyplomatyczne rozwiązanie diplomatic solution
11. diplomatic post = placówka dyplomatyczna diplomatic post
13. diplomatic career = kariera w dyplomacji diplomatic career
14. diplomatic channel = kanał dyplomatyczny diplomatic channel
15. diplomatic skill = dyplomatyczna biegłość diplomatic skill
16. diplomatic activity = działalność dyplomatyczna diplomatic activity
17. diplomatic initiative = inicjatywa dyplomatyczna diplomatic initiative
18. diplomatic contact = kontakty dyplomatyczne diplomatic contact
19. diplomatic representative = pełnomocnik dyplomatyczny diplomatic representative
21. diplomatic incident = incydent dyplomatyczny diplomatic incident
24. diplomatic crisis = dyplomatyczny kryzys diplomatic crisis
25. diplomatic support = taktowne wsparcie diplomatic support
26. diplomatic mean = dyplomatyczny oznaczać diplomatic mean
27. diplomatic relationship = dyplomatyczne stosunki diplomatic relationship
28. diplomatic isolation = dyplomatyczna izolacja diplomatic isolation
29. diplomatic status = dyplomatyczny status diplomatic status
30. diplomatic quarter = dyplomatyczna ćwierć diplomatic quarter
31. diplomatic representation = przedstawicielstwo dyplomatyczne diplomatic representation
32. diplomatic community = dyplomatyczna społeczność diplomatic community
  • "Any country that might want to disrupt the Games must be isolated from the diplomatic community."
  • The two diplomats also let their views be known throughout the diplomatic community in Baghdad.
  • He remains active internationally and with the diplomatic community in the state of Texas.
  • He was mindful of what the different diplomatic communities wanted.
  • She became both the scandal and the darling of diplomatic communities.
  • The children, half from the diplomatic community, come from 103 countries.
  • I wondered how the war looked to the American diplomatic community.
  • As part of the diplomatic community, she was fundamentally safe.
  • Its target audience is international readers in the business, diplomatic and academic communities.
  • It is a club for the media, business and diplomatic community.
34. diplomatic note = nota dyplomatyczna diplomatic note
35. diplomatic circle = koło dyplomatyczne diplomatic circle
36. diplomatic difficulty = dyplomatyczna trudność diplomatic difficulty
37. diplomatic official = taktowny urzędnik diplomatic official
38. diplomatic position = taktowna pozycja diplomatic position
39. diplomatic correspondent = korespondent dyplomatyczny diplomatic correspondent
40. diplomatic exchange = taktowna wymiana diplomatic exchange

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.