"Diplomatic relation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: diplomatic relation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dyplomatyczny związek
  1. diplomatic przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both countries had diplomatic relations for the first time between 1939 and 1945.