Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Diplomatic Mission" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Diplomatic Mission" po angielsku

rzeczownik
  1. misja dyplomatyczna

Powiązane zwroty — "Diplomatic Mission"

rzeczownik

"Diplomatic Mission" — Słownik kolokacji angielskich

Diplomatic Mission kolokacja
Popularniejsza odmiana: diplomatic mission
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Misja dyplomatyczna
  1. diplomatic przymiotnik + mission rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The young men and women of any major diplomatic mission.