"mission" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mission rzeczownik

rzeczownik + mission
Kolokacji: 144
combat mission • rescue mission • reconnaissance mission • training mission • space mission • suicide mission • shuttle mission • ...
mission + rzeczownik
Kolokacji: 76
mission statement • Mission Control • mission station • mission school • mission church • mission work • Mission District • ...
mission + czasownik
Kolokacji: 68
mission includes • Mission accomplishes • mission fails • mission takes • mission goes • mission continues • mission begins • ...
czasownik + mission
Kolokacji: 106
perform missions • conduct missions • complete one's mission • accomplish one's mission • carry out one's mission • ...
przymiotnik + mission
Kolokacji: 276
diplomatic mission • primary mission • military mission • secret mission • original mission • dangerous mission • fact-finding mission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
  • The young men and women of any major diplomatic mission.
  • This was not a diplomatic mission, but a military one.
  • Between 1926 and 1927 he was sent on a diplomatic mission to China.
  • Then, he was sent to a diplomatic mission to Europe.
  • In 1909, he was again sent on a diplomatic mission, this time to China.
  • Three diplomatic missions were sent to China in 1016, 1033 and 1077.
  • The same year, he was sent on a diplomatic mission to England.
  • His diplomatic missions also took him to the English court.
  • In 1286 he was sent on a diplomatic mission to France by the king.
  • They need to send him on a diplomatic mission to make these personal relationships.
6. dangerous mission = niebezpieczna misja dangerous mission
7. main mission = główna misja main mission
9. fact-finding mission = rozpoznawcza misja fact-finding mission
10. manned mission = misja załogowa manned mission
13. new mission = nowa misja new mission
16. final mission = ostatnia misja final mission
22. international mission = międzynarodowa misja international mission
23. educational mission = edukacyjna misja educational mission
25. current mission = obecna misja current mission
26. personal mission = indywidualna misja personal mission
28. operational mission = misja w gotowości bojowej operational mission
29. specific mission = określona misja specific mission
31. previous mission = poprzednia misja previous mission
33. similar mission = podobna misja similar mission
34. lunar mission = księżycowa misja lunar mission
35. early mission = pierwsza misja early mission
37. long mission = długa misja long mission
38. real mission = prawdziwa misja real mission
39. joint mission = połączona misja joint mission
40. covert mission = gąszcz misja covert mission
41. tactical mission = taktyczna misja tactical mission
43. religious mission = religijna misja religious mission
44. medical mission = medyczna misja medical mission
45. entire mission = całkowita misja entire mission
46. particular mission = szczególna misja particular mission
47. single mission = jedna misja single mission
48. historic mission = historyczna misja historic mission
49. overseas mission = zagraniczna misja overseas mission
50. overall mission = ogólna misja overall mission
52. whole mission = cała misja whole mission
53. permanent mission = misja zatrudniona na stałe permanent mission
55. Jesuit mission = Jezuita misja Jesuit mission
56. official mission = oficjalna misja official mission
przyimek + mission
Kolokacji: 20
of one's mission • in one's mission • to one's mission • from one's mission • about one's mission • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.