"early mission" — Słownik kolokacji angielskich

early mission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza misja
  1. early przymiotnik + mission rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What had the officer meant by the reference to the early mission call?

    Podobne kolokacje: