PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Diplomatic pressure" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: diplomatic pressure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dyplomatyczny nacisk
  1. diplomatic przymiotnik + pressure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    White House officials have clearly decided to increase the diplomatic pressure on both countries.